Dlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę, to nie przychodzi? 


dlacze­go-śli-cze­goś-bar­dzo-chcę-to nie przychodzi 
nighthuntressdlacze­gojeślicze­gośbar­dzochcęto nie przychodzi dlacze­go jeślijeśli cze­goścze­goś bar­dzobar­dzo chcędlacze­go jeśli cze­gośjeśli cze­goś bar­dzocze­goś bar­dzo chcędlacze­go jeśli cze­goś bar­dzojeśli cze­goś bar­dzo chcędlacze­go jeśli cze­goś bar­dzo chcę

Bar­dzo cicho prze­mawia Bóg w naszej pier­si, bar­dzo cicho, bar­dzo wy­raźnie wska­zuje, cze­go trze­ba szu­kać, a cze­go unikać. -Johann Wolfgang Goethe
bar­dzo-cicho-prze­mawia-bóg-w naszej-pier­-bar­dzo-cicho-bar­dzo-wy­raźnie-wska­zuje-cze­go-trze­ba-szu­kać-a cze­go-unikać
Nie prag­nijmy cze­goś za bar­dzo bo omi­nie nas to sze­rokim łukiem. -AnDree
nie-prag­nijmy-cze­goś-za bar­dzo-bo omi­nie-nas-to sze­rokim-łukiem
Kiedy uczysz się cze­goś no­wego, mu­sisz być dla siebie bar­dzo uprzejma. -Elizabeth Gilbert
kiedy-uczysz ę-cze­goś-no­wego-mu­sisz-być-dla-siebie-bar­dzo-uprzejma
Ser­ce- bar­dzo dziw­ny twór, który nig­dy nie wie cze­go chce. -NightHuntress
ser­-bar­dzo-dziw­ny-twór-który-nig­dy-nie wie-cze­go-chce