Dlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą, a by cię sza­nowa­no, trze­ba być sobą do śmierci? 


dlacze­go-by być-pośmiewis­kiem-wys­tar­czy-być-sobą-a by ę-sza­nowa­no-trze­ba-być-sobą-do śmierci 
kedardlacze­goby byćpośmiewis­kiemwys­tar­czybyćsobąa by cięsza­nowa­notrze­basobądo śmierci dlacze­go by byćby być pośmiewis­kiempośmiewis­kiem wys­tar­czywys­tar­czy byćbyć sobąa by cię sza­nowa­notrze­ba byćbyć sobądlacze­go by być pośmiewis­kiemby być pośmiewis­kiem wys­tar­czypośmiewis­kiem wys­tar­czy byćwys­tar­czy być sobątrze­ba być sobądlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czyby być pośmiewis­kiem wys­tar­czy byćpośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobądlacze­go by być pośmiewis­kiem wys­tar­czy byćby być pośmiewis­kiem wys­tar­czy być sobą

Miałam myśl przed zacho­dem słońca, ale w grun­cie rzeczy chodziło o to, że wys­tar­czy abyś poz­wo­lił mi być sobą, by zos­tać moim przyjacielem.Nie wys­tar­czy mieć skrzydła, trze­ba jeszcze być oblatanym.Nie wys­tar­czy być uciśnionym, trze­ba jeszcze mieć rację! Nie wys­tar­czy urodzić się człowiekiem, trze­ba jeszcze być człowiekiem.Aby być dob­rym, nie wys­tar­czy prze­mil­czeć pew­nych prawd. Trze­ba jeszcze mówić pew­ne kłamstwa.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.