Dlacze­go Kor­win bro­dy nie posiada Może nie jest doj­rzały zbyt mało Po co ta cała maskarada Lecz gdy­by zdjął mas­ke nic by sie nie stało Kłam­stwa odsłonięcie nic by nie dało Kłamie­czuch jest sa­mot­ny nie po­siada stada 


dlacze­go-kor­win-bro­dy-nie posiada-może-nie jest doj­rzały-zbyt-ło-po-co  cała-maskarada-lecz-gdy­by-zdjął-mas­ke-nic-by sie
wswiecieglupotydlacze­gokor­winbro­dynie posiadamożenie jest doj­rzałyzbytmałopoco ta całamaskaradaleczgdy­byzdjąłmas­kenicby sienie stałokłam­stwaodsłonięcieby nie dałokłamie­czuchjest sa­mot­nynie po­siadastada dlacze­go kor­winkor­win bro­dybro­dy nie posiadanie posiada możemoże nie jest doj­rzałynie jest doj­rzały zbytzbyt małomało popo co ta całaco ta cała maskaradamaskarada leczlecz gdy­bygdy­by zdjąłzdjął mas­kemas­ke nicnic by sieby sie nie stałonie stało kłam­stwakłam­stwa odsłonięcieodsłonięcie nicnic by nie dałoby nie dało kłamie­czuchkłamie­czuch jest sa­mot­nyjest sa­mot­ny nie po­siadanie po­siada stada dlacze­go kor­win bro­dykor­win bro­dy nie posiadabro­dy nie posiada możenie posiada może nie jest doj­rzałymoże nie jest doj­rzały zbytnie jest doj­rzały zbyt małozbyt mało pomało po co ta całapo co ta cała maskaradaco ta cała maskarada leczmaskarada lecz gdy­bylecz gdy­by zdjąłgdy­by zdjął mas­kezdjął mas­ke nicmas­ke nic by sienic by sie nie stałoby sie nie stało kłam­stwanie stało kłam­stwa odsłonięciekłam­stwa odsłonięcie nicodsłonięcie nic by nie dałonic by nie dało kłamie­czuchby nie dało kłamie­czuch jest sa­mot­nykłamie­czuch jest sa­mot­ny nie po­siadajest sa­mot­ny nie po­siada stada 

Nie o to idzie, abyśmy umieli bro­nić siebie przed in­ny­mi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma in­nych bro­nić przed sobą. -Stefan Wyszyński
nie-o to idzie-abyśmy-umieli-bro­ć-siebie-przed-in­ny­mi-lecz-by każdy-z nas-myśł-jak  in­nych-bro­ć-przed-sobą