Dlacze­go na­dal bo­li, sko­ro już nie ma to naj­mniej­sze­go znaczenia? 


dlacze­go-na­dal-bo­li-sko­ro-już-nie  to naj­mniej­sze­go-znaczenia 
wonderful348dlacze­gona­dalbo­lisko­rojużnie ma to naj­mniej­sze­goznaczenia dlacze­go na­dalna­dal bo­lisko­ro jużjuż nie ma to naj­mniej­sze­godlacze­go na­dal bo­lisko­ro już nie ma to naj­mniej­sze­go

sko­ro bo­ga nie ma to dlacze­go jes­teśmy my? sko­ro bóg jest to dlacze­go nam te­go nie po­wie­dział osobiście  -katts
sko­ro-bo­ga-nie  to dlacze­go-jes­teśmy-my-sko­ro-bóg-jest to dlacze­go-nam-te­go-nie po­wie­dział-osobiście 
A co jeśli tyl­ko do pew­ne­go mo­men­tu przeżywa­my te naj­piękniej­sze chwi­le,a dal­sze życie ma na ce­lu po­kaza­nie nam ile straciliśmy?  -respirer
a co śli-tyl­ko-do pew­ne­go-mo­men­-przeżywa­my-te naj­piękniej­sze-chwi­a-dal­sze-życie- na ­lu-po­kaza­nie-nam-ile
Naj­szczęśliw­sze chwi­le, przeżywa się w naj­mniej spodziewa­nym momencie. -NightHuntress
naj­szczęśliw­sze-chwi­-przeżywa ę-w naj­mniej-spodziewa­nym-momencie