Dlacze­go wsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni? Bo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabiera...


dlacze­go-wsród-imig­rantów-większość-to młodzi-mężczyź-bo ko­biet-i dzieci-na wojnę ę-nie zabiera
emmanueldlacze­gowsródimig­rantówwiększośćto młodzimężczyźnibo ko­bieti dziecina wojnę sięnie zabieradlacze­go wsródwsród imig­rantówimig­rantów większośćwiększość to młodzito młodzi mężczyźnibo ko­biet i dziecii dzieci na wojnę sięna wojnę się nie zabieradlacze­go wsród imig­rantówwsród imig­rantów większośćimig­rantów większość to młodziwiększość to młodzi mężczyźnibo ko­biet i dzieci na wojnę sięi dzieci na wojnę się nie zabieradlacze­go wsród imig­rantów większośćwsród imig­rantów większość to młodziimig­rantów większość to młodzi mężczyźnibo ko­biet i dzieci na wojnę się nie zabieradlacze­go wsród imig­rantów większość to młodziwsród imig­rantów większość to młodzi mężczyźni

Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich.Nie ma ko­biet niez­ro­zumiałych, są tyl­ko mężczyźni niedomyślni.Młodzi mężczyźni są wobec kobiet zawstydzonymi bogaczami, a starcy - bezczelnymi żebrakami.Nie ma ko­biet nie do zdo­bycia, są je­dynie mężczyźni do dupy.Dawniej młodzi mężczyźni szukali sobie żon. Teraz wyszukują sobie teściów.Są różne dzieci... Dzieci ser­ca, dzieci krwi, dzieci obo­wiązku. Naj­szczęśliw­sze są dzieci serca.