Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.


dlaczego-ludzie-mają-nogi-bo-w-przeciwnym-razie-ich-głowy-toczyłyby-ę-jak-kule
platondlaczegoludziemająnogiboprzeciwnymrazieichgłowytoczyłybysięjakkuledlaczego ludzieludzie mająmają nogibo ww przeciwnymprzeciwnym razierazie ichich głowygłowy toczyłybytoczyłyby sięsię jakjak kuledlaczego ludzie mająludzie mają nogibo w przeciwnymw przeciwnym razieprzeciwnym razie ichrazie ich głowyich głowy toczyłybygłowy toczyłyby siętoczyłyby się jaksię jak kuledlaczego ludzie mają nogibo w przeciwnym raziew przeciwnym razie ichprzeciwnym razie ich głowyrazie ich głowy toczyłybyich głowy toczyłyby sięgłowy toczyłyby się jaktoczyłyby się jak kulebo w przeciwnym razie ichw przeciwnym razie ich głowyprzeciwnym razie ich głowy toczyłybyrazie ich głowy toczyłyby sięich głowy toczyłyby się jakgłowy toczyłyby się jak kule

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.Jeśli żart ma ukąsić - to nie jak pies, ale jak jagnię kąsać powinno, w przeciwnym bowiem razie nie żart to będzie, ale grubiaństwo.Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać.A są rzeczy, których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy.Żeby się porozumieć, trzeba nastawić się na tę samą częstotliwość fal, w przeciwnym razie słowa wypowiadane są jakby w innym języku i nie trafiają do serca.Sztuki piękne są po to, żeby wychować i wykształcić człowieka jako człowieka, żeby niepostrzeżenie u wszystkich i w sposób jak najbardziej łagodny i skuteczny usunąć, odrzucić od siebie i społeczeństwa to, co jest w nim zwierzęce, - w przeciwnym razie są one tandetą.