Dlaczego ludzie mają nogi? Bo w przeciwnym razie ich głowy toczyłyby się jak kule.


dlaczego-ludzie-mają-nogi-bo-w-przeciwnym-razie-ich-głowy-toczyłyby-ę-jak-kule
platondlaczegoludziemająnogiboprzeciwnymrazieichgłowytoczyłybysięjakkuledlaczego ludzieludzie mająmają nogibo ww przeciwnymprzeciwnym razierazie ichich głowygłowy toczyłybytoczyłyby sięsię jakjak kuledlaczego ludzie mająludzie mają nogibo w przeciwnymw przeciwnym razieprzeciwnym razie ichrazie ich głowyich głowy toczyłybygłowy toczyłyby siętoczyłyby się jaksię jak kuledlaczego ludzie mają nogibo w przeciwnym raziew przeciwnym razie ichprzeciwnym razie ich głowyrazie ich głowy toczyłybyich głowy toczyłyby sięgłowy toczyłyby się jaktoczyłyby się jak kulebo w przeciwnym razie ichw przeciwnym razie ich głowyprzeciwnym razie ich głowy toczyłybyrazie ich głowy toczyłyby sięich głowy toczyłyby się jakgłowy toczyłyby się jak kule

Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. -Witold Gombrowicz
moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
Jeśli żart ma ukąsić - to nie jak pies, ale jak jagnię kąsać powinno, w przeciwnym bowiem razie nie żart to będzie, ale grubiaństwo. -Giovanni Boccaccio
jeśli-żart-ukąć-to-nie-jak-pies-ale-jak-jagnię-kąć-powinno-w-przeciwnym-bowiem-razie-nie-żart-to-będzie-ale-grubiaństwo
Nienawiść musi czynić produktywnym. W przeciwnym razie rozsądniej jest od razu kochać. -Karl Kraus
nienawiść-musi-czynić-produktywnym-w-przeciwnym-razie-rozsądniej-jest-od-razu-kochać
Żeby się porozumieć, trzeba nastawić się na tę samą częstotliwość fal, w przeciwnym razie słowa wypowiadane są jakby w innym języku i nie trafiają do serca. -Silvina Bullrich
Żeby-ę-porozumieć-trzeba-nastawić-ę-na-tę-samą-częstotliwość-fal-w-przeciwnym-razie-słowa-wypowiadane-są-jakby-w-innym-języku-i-nie