Dlaczego pisze się wiersze - dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać.


dlaczego-pisze-ę-wiersze-dlatego-że-temu-kto-pisze-wydaje-ę-że-coś-bardzo-ważnego-do-przekazania-osobistego-do-powiedzenia-tak-ważnego-że
jan twardowskidlaczegopiszesięwierszedlategożetemuktowydajesięcośbardzoważnegodoprzekazaniaosobistegopowiedzeniatakważnegotrzebatoocalićzapisaćdlaczego piszepisze sięsię wierszewierszedlategoże temutemu ktokto jeje piszepisze wydajewydaje sięma coścoś bardzobardzo ważnegoważnego dodo przekazaniaosobistego dodo powiedzeniatak ważnegoże trzebaocalić ii zapisaćdlaczego pisze siępisze się wierszesię wierszeże temu ktotemu kto jekto je piszeje pisze wydajepisze wydaje sięże ma cośma coś bardzocoś bardzo ważnegobardzo ważnego doważnego do przekazaniaosobistego do powiedzeniatrzeba to ocalićocalić i zapisać

Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote! Stawiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszę? do kogo piszę? Co myślę o swoich własnych wierszach?Czytałem, że dawno już temu jezuici pokłócili się z bernardynami o to, kto pisze lepiej wiersze. - My piszemy: jezuita i kwita - powiedział jeden z bernardynów. - My piszemy: głupi bernardyn. - Przecież tu nie ma rymów. - Nie ma rymów, ale jest sens - tłumaczył jezuita.Wiersze są rodzajem rozmowy, w której autor chce coś przekazać z własnych przeżyć. Piszę tak, jakbym mówił do kogoś bliskiego. Dla mnie wiersz jest poszukiwaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Chciałbym trafić do każdego. Cieszy mnie to, że wiersze rozumieją czytelnicy spoza polskiej przestrzeni, rozumieją w swoim języku.Jeżeli nie masz do powiedzenia nic ciekawego ani nic ważnego, to nie daj się skłonić do mówienia.Z tęskno­ty pisze się wiersze.