Dlaczego trzeba całego życia, by sobie uświadomić, że złowróżbne znaki pojawiają się równie często jak ptaki na czereśni?


dlaczego-trzeba-całego-życia-by-sobie-uświadomić-że-złowróżbne-znaki-pojawiają-ę-równie-często-jak-ptaki-na-czereś
jonathan carrolldlaczegotrzebacałegożyciabysobieuświadomićżezłowróżbneznakipojawiająsięrównieczęstojakptakinaczereśnidlaczego trzebatrzeba całegocałego życiaby sobiesobie uświadomićże złowróżbnezłowróżbne znakiznaki pojawiająpojawiają sięsię równierównie częstoczęsto jakjak ptakiptaki nana czereśnidlaczego trzeba całegotrzeba całego życiaby sobie uświadomićże złowróżbne znakizłowróżbne znaki pojawiająznaki pojawiają siępojawiają się równiesię równie częstorównie często jakczęsto jak ptakijak ptaki naptaki na czereśnidlaczego trzeba całego życiaże złowróżbne znaki pojawiajązłowróżbne znaki pojawiają sięznaki pojawiają się równiepojawiają się równie częstosię równie często jakrównie często jak ptakiczęsto jak ptaki najak ptaki na czereśniże złowróżbne znaki pojawiają sięzłowróżbne znaki pojawiają się równieznaki pojawiają się równie częstopojawiają się równie często jaksię równie często jak ptakirównie często jak ptaki naczęsto jak ptaki na czereśni

Człowiek docenia uroki codziennego życia, kiedy budzi się z koszmarnego snu albo kiedy po raz pierwszy wstaje z łóżka po chorobie. Dlaczego nie uświadomić sobie tego teraz?Trzeba całego życia, by nauczyć się żyć.Przyjaźń jest najlepszym lekarstwem na wszelkie nasze dolegliwości. Ona kruszy bariery, które nas dzielą, rozluźnia wszelkie ograniczające nas więzy, przenika jak stare, dobre wino do wszystkich żył życia. Jest poczuciem, że się nawzajem rozumiemy, ufamy sobie i z całego serca życzymy sobie szczęścia!Nie konieczność, ale przypadek ma w sobie czar. Jeśli miłość ma być miłością niezapomnianą, od pierwszej chwili muszą się ku niej zlatywać przypadki jak ptaki na ramiona.U kobiet miłość jest równie często córką, jak matką zazdrości.Oto jak się szerzą wszelkie niedorzeczności: pojawiają się dzięki zuchwałości głupców, zyskują sprzymierzeńca w ludzkim lenistwie, zostają uświęcone przez powtarzanie i umocnione przez entuzjazm, lecz w końcu spycha je w nicość pierwszy myśliciel, który zada sobie trud dokładnego ich zbadania.