Dni ciężkie his­to­rii naj­bar­dziej dowodzą, gdy nieg­dyś chlub­ne czy­ny ojców dziś za nie­chlub­ne uchodzą. I to, co dzi­siaj jest tak ''mądre,''przemyślane od­bi­je się na his­to­rii, a po­kole­nie w łeb dostanie...


dni-ężkie-his­to­rii-naj­bar­dziej-dowodzą-gdy-nieg­dyś-chlub­ne-czy­ny-ojców-dziś-za nie­chlub­ne-uchodzą-i-to-co dzi­siaj
niuszadniciężkiehis­to­riinaj­bar­dziejdowodzągdynieg­dyśchlub­neczy­nyojcówdziśza nie­chlub­neuchodzątoco dzi­siajjest tak''mądre''przemyślaneod­bi­je sięna his­to­riia po­kole­niew łebdostaniedni ciężkieciężkie his­to­riihis­to­rii naj­bar­dziejnaj­bar­dziej dowodzągdy nieg­dyśnieg­dyś chlub­nechlub­ne czy­nyczy­ny ojcówojców dziśdziś za nie­chlub­neza nie­chlub­ne uchodząco dzi­siaj jest takod­bi­je się na his­to­riia po­kole­nie w łebw łeb dostaniedni ciężkie his­to­riiciężkie his­to­rii naj­bar­dziejhis­to­rii naj­bar­dziej dowodzągdy nieg­dyś chlub­nenieg­dyś chlub­ne czy­nychlub­ne czy­ny ojcówczy­ny ojców dziśojców dziś za nie­chlub­nedziś za nie­chlub­ne uchodząa po­kole­nie w łeb dostanie