Do końca będę miała nadzieje , że w nas jest ten ogień , ta is­kra , która była na początku ...


do końca-będę-miała-nadzieje- że w nas-jest ten-ogień-  is­kra- która-była-na początku
nasiado końcabędęmiałanadzieje że w nasjest tenogień ta is­kra którabyłana początkudo końca będębędę miałamiała nadzieje że w nas jest tenjest ten ogień która byłabyła na początkuna początkudo końca będę miałabędę miała nadzieje że w nas jest ten ogień która była na początkubyła na początkudo końca będę miała nadzieje która była na początku

Niepo­dob­na skryć miłość i ser­ca przy­musić; wszys­tko nas zdradza, ges­ty, twarz, język i oczy; gdzie ogień go­re, nie dziw, że is­kra wyskoczy.choć byś odszedł.. będę cze­kać tu... jak wier­ny duch....... będę cze­kać tu... przez wiek cały... będę cze­kać tu... proszę za­pamiętaj że nie uciek­niesz mi już, na­wet w prze snu bo ja do końca będę cze­kać tu !!! ni­cość jest przytłaczająca, wiel­ka pus­tka od początku, aż do końca..Będę panną do końca życia. Kotów nie będę ho­dować, Ta­lerze wyrzu­cać, nie do umycia! A w kuchni ob­ra­zy malować. Śpiewać będę żabią arią, Bar od­wie­dzać, kościół omijać, A gdy uważać mnie będą za zmarłą, Powrócę, by piątki z ziom­ka­mi przybijać.Od jajka do jabłek, od początku do końca.