Do niektórych ludzi bra­kuje mi jaj.


do niektórych-ludzi-bra­kuje-mi jaj
kapitando niektórychludzibra­kujemi jajdo niektórych ludziludzi bra­kujebra­kuje mi jajdo niektórych ludzi bra­kujeludzi bra­kuje mi jajdo niektórych ludzi bra­kuje mi jaj

Miałam wrażenie, że coś jest nie tak, że cze­goś mi bra­kuje. Do­piero gdy zo­baczyła, że nad­chodzisz plażą, zdałam so­bie sprawę, że bra­kowało mi ciebie. -Nicholas Sparks
miałam-wrażenie-że coś-jest nie tak-że cze­goś-mi bra­kuje-do­piero gdy-zo­baczyła-że nad­chodzisz-plażą-zdałam-so­bie
Cza­sami po pros­tu bra­kuje kamieni. -Forrest Gump
cza­sami-po pros­-bra­kuje-kamieni
W bal­ladzie me­go życia, bra­kuje Twe­go śpiewu. -AnDree
w bal­ladzie-me­go-życia-bra­kuje-twe­go-śpiewu