Do pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy.


do pus­tej-głowy-wchodzi-niewiele-wiedzy
karl krausdo pus­tejgłowywchodziniewielewiedzydo pus­tej głowygłowy wchodziwchodzi niewieleniewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzigłowy wchodzi niewielewchodzi niewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzi niewieległowy wchodzi niewiele wiedzydo pus­tej głowy wchodzi niewiele wiedzy

`Nie wchodzi się dwa ra­zy do tej sa­mej rze­ki.. chy­ba ze ktoś z za­miłowa­nia lu­bi po­pełniać błędy. -bluecaffe
`nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-chy­ba ze ktoś-z za­miłowa­nia-lu­bi-po­pełniać-błędy
nie-wchodzi ę-dwa-ra­zy-do tej ­mej-rze­ki-a co-śli-okaże-ę-że  miłość-była-jeziorem 
Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle
błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze
Mało wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem. -Ludwik Pasteur
mało-wiedzy-oddala-od-boga-dużo-wiedzy-sprowadza-do-niego-z-powrotem
Krótko żyjemy, niewiele widzimy, niewiele wiemy, więc przynajmniej snujmy marzenia -Orhan Pamuk
krótko-żyjemy-niewiele-widzimy-niewiele-wiemy-więc-przynajmniej-snujmy-marzenia