Do­kona­nie: ko­niec wy­siłku, początek rozczarowania.


do­kona­nie-ko­niec-wy­łku-początek-rozczarowania
ambrose biercedo­kona­nieko­niecwy­siłkupoczątekrozczarowaniako­niec wy­siłkupoczątek rozczarowania

Dokonanie: koniec wysiłku, początek rozczarowania. -Ambrose Bierce
dokonanie-koniec-wysiłku-początek-rozczarowania
Śmierć to nie ko­niec,to początek No­wego Życia. -anja
Śmierć-to nie ko­niecto-początek-no­wego-Życia
Ko­niec pot­wier­dził je­go początek. -Talmud
ko­niec-pot­wier­dził-­go-początek
Początek złego słod­ki, ale ko­niec gorzki. -Talmud
początek-złego-słod­ki-ale-ko­niec-gorzki
Je­dyny początek i ko­niec we wszechświecie wyz­nacza włas­na świado­mość istnienia. -Papillondenuit
je­dyny-początek-i ko­niec-we wszechświecie-wyz­nacza-włas­na-świado­mość-istnienia
Każdy jest prze­kona­ny, że je­go śmierć będzie końcem świata. Nie wie­rzy, że będzie to ko­niec tyl­ko i wyłącznie je­go świata. -Janusz Leon Wiśniewski
każdy-jest prze­kona­ny-że ­go-śmierć-będzie-końcem-świata-nie wie­rzy-że będzie-to ko­niec-tyl­ko-i wyłącznie-­go-świata