Do­piero pod­czas odpływu oka­zuje się kto pływał nago.


do­piero-pod­czas-odpływu-oka­zuje ę-kto-pływał-nago
warren buffettdo­pieropod­czasodpływuoka­zuje sięktopływałnagodo­piero pod­czaspod­czas odpływuodpływu oka­zuje sięoka­zuje się ktokto pływałpływał nagodo­piero pod­czas odpływupod­czas odpływu oka­zuje sięodpływu oka­zuje się ktooka­zuje się kto pływałkto pływał nagodo­piero pod­czas odpływu oka­zuje siępod­czas odpływu oka­zuje się ktoodpływu oka­zuje się kto pływałoka­zuje się kto pływał nagodo­piero pod­czas odpływu oka­zuje się ktopod­czas odpływu oka­zuje się kto pływałodpływu oka­zuje się kto pływał nago

jak ę-oka­zuje-sza­cunek-zwierzęciu-to i zwie­rze-oka­zuje-sza­cunek-człowieko­wi-~pa­weł-rychlica 
Bogaczu hardy, próżno śmiejesz się z nagiego. Nago wychodzim na ten świat, nago pójdziemy z niego. -Daniel Naborowski
bogaczu-hardy-próżno-śmiejesz-ę-z-nagiego-nago-wychodzim-na-ten-świat-nago-pójdziemy-z-niego