Do­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła.


do­tyk-jej-dłoni-na­dal-przy­pomi­nał-muśęcie-anioła
nicholas sparksdo­tykjejdłonina­dalprzy­pomi­nałmuśnięcieaniołado­tyk jejjej dłonidłoni na­dalna­dal przy­pomi­nałprzy­pomi­nał muśnięciemuśnięcie aniołado­tyk jej dłonijej dłoni na­daldłoni na­dal przy­pomi­nałna­dal przy­pomi­nał muśnięcieprzy­pomi­nał muśnięcie aniołado­tyk jej dłoni na­daljej dłoni na­dal przy­pomi­nałdłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięciena­dal przy­pomi­nał muśnięcie aniołado­tyk jej dłoni na­dal przy­pomi­nałjej dłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięciedłoni na­dal przy­pomi­nał muśnięcie anioła

Muśnięcie dłonią tęsknoty. Do­tyk niczym aksamit. -thrillofit
muśęcie-dłonią-tęsknoty-do­tyk-niczym-aksamit
Co to jest kochan­ka? Ko­bieta, przy której za­pomi­nasz o tym, co umiesz na pa­mięć, to jest za­pomi­nasz o wa­dach jej płci. -Nicholas de Chamfort
co to jest kochan­ka-ko­bieta-przy-której za­pomi­nasz-o tym-co umiesz-na pa­mięć-to jest za­pomi­nasz-o wa­dach-jej-pł
Tęskno­ta przy­pomi­na, że nie jes­teśmy wol­ni całko­wicie. Przy­pomi­na, że nasza dusza na­leży do ja­kiegoś miej­sca bądź człowieka. -respirer
tęskno­-przy­pomi­na-że nie jes­teśmy-wol­-całko­wicie-przy­pomi­na że nasza-dusza-na­ży-do ja­kiegoś-miej­sca-bądź
Mu­zyka niczym nie przy­pomi­na sztu­ki. Przy­pomi­na perfumy. -Sakaguchi Ango
mu­zyka-niczym-nie przy­pomi­na-sztu­ki-przy­pomi­na perfumy