Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany.


doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
leonardo da vincidoświad­cze­niedo­wiodłoże ktonig­dynie ufabędzieoszukanydoświad­cze­nie do­wiodłoże kto nig­dynig­dy nie ufabędzie oszukanyże kto nig­dy nie ufa

Doświadczenie dowiodło, że kto nigdy nie ufa, bdzie oszukany. -Leonardo da Vinci
doświadczenie-dowiodło-że-kto-nigdy-nie-ufa-bdzie-oszukany
Pokazuje, że może być oszukany, kto się łatwo stracha, aby nie był oszukany. -Andrzej Maksymilian Fredro
pokazuje-że-może-być-oszukany-kto-ę-łatwo-stracha-aby-nie-był-oszukany
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Ten, kto wie, ufa sa­memu so­bie, zaś ten, kto wie­rzy, ufa innym. -Wincenty Lutosławski
ten-kto-wie-ufa-­memu-so­bie-zaś-ten-kto-wie­rzy-ufa-innym
Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec może:
kto-ę-w-opiekę-poda-panu-swemu-a-całym-prawie-sercem-ufa-jemu-Śmiele-rzec-może-mam-obrońcę-boga-nie-będzie-u-mnie-straszna-żadna-trwoga
Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć. -Leszek Kumor
doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć