Doświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw.


doświad­cze­nie-jest ­dynym-ko­rek­to­rem-praw
tytus liwiuszdoświad­cze­niejest je­dynymko­rek­to­remprawdoświad­cze­nie jest je­dynymjest je­dynym ko­rek­to­remko­rek­to­rem prawdoświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­remjest je­dynym ko­rek­to­rem prawdoświad­cze­nie jest je­dynym ko­rek­to­rem praw

Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl
zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku
Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
Hu­mor nie pot­rze­buje rek­la­my, bo jest rek­lamą samą w sobie. -Georges Elgozy
hu­mor-nie pot­rze­buje-rek­­my-bo jest rek­lamą-samą-w sobie
Sa­mo doświad­cze­nie jest pięknym doświadczeniem. -Virtus_Statera(Dwojak)
sa­mo-doświad­cze­nie-jest pięknym-doświadczeniem