Doświad­cze­nie po­kazu­je, że te­go, kto na świe­czni­ku, łat­wo zdmuchnąć.


doświad­cze­nie-po­kazu­-że te­go-kto-na świe­czni­ku-łat­wo-zdmuchnąć
leszek kumordoświad­cze­niepo­kazu­jeże te­goktona świe­czni­kułat­wozdmuchnąćdoświad­cze­nie po­kazu­jekto na świe­czni­kułat­wo zdmuchnąć

Jeśli stoisz na świe­czni­ku, sta­raj się nie zasłaniać światła. -Wiesław Brudziński
jeśli-stoisz-na świe­czni­ku-sta­raj ę-nie zasłaniać-światła
le­piej ci  żyć w cieniu niż stać się skrzeczącą lampą na świe­czni­ku która sta­wia w złym świet­le ----------------- in­sp. Otulona  -wdech
­piej- -żyć-w cieniu-ż-stać ę-skrzeczącą-lampą-na-świe­czni­ku-która-sta­wia-w-złym-świet­-in­sp-otulona 
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Doświad­cze­nie do­wiodło, że kto nig­dy nie ufa, będzie oszukany. -Leonardo da Vinci
doświad­cze­nie-do­wiodło-że kto-nig­dy-nie ufa-będzie-oszukany
Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych