Doświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie.


doświad­cze­nie-po­wodu­-lep­sze-zrozumienie
bujak bogusławdoświad­cze­niepo­wodu­jelep­szezrozumieniedoświad­cze­nie po­wodu­jepo­wodu­je lep­szelep­sze zrozumieniedoświad­cze­nie po­wodu­je lep­szepo­wodu­je lep­sze zrozumieniedoświad­cze­nie po­wodu­je lep­sze zrozumienie

Doświad­cze­nie jest naj­lep­szym nauczycielem. -Cyceron
doświad­cze­nie-jest naj­lep­szym-nauczycielem
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
Zaw­sze za­leżało mi na praw­dzi­wym doświad­cze­niu, na tym, by poczuć coś do końca, zo­baczyć, co życie ma w środku. -Ole Nydahl
zaw­sze-za­żało-mi na praw­dzi­wym-doświad­cze­niu-na tym-by poczuć-coś-do końca-zo­baczyć-co życie- w środku