Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy.


doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
giovanni guareschidoświad­cze­nieuczyże doświad­cze­nienicze­gonie uczydoświad­cze­nie uczyże doświad­cze­nie nicze­gonicze­go nie uczyże doświad­cze­nie nicze­go nie uczy

doświad­cze­nie uczy ze nie trze­ba chodzi z kimś żeby być o niego zazdrosnym  -badtomek
doświad­cze­nie-uczy-ze nie trze­ba-chodzi-z kimś-żeby-być-o niego-zazdrosnym 
Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek. -Arystoteles
doświad­cze­nie-stworzyło-sztukę-brak-zaś-doświad­cze­nia- przypadek
Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają. -René Descartes (Kartezjusz)
doświad­cze­nie-uczy-że -który­mi-naj­bar­dziej-miotają-ich-na­miętnoś-naj­mniej- znają
Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych. -Woody Allen
seks-bez-miłoś-to pus­te-doświad­cze­nie-ale wśród-pus­tych-doświad­czeń-to jed­no-z najlepszych
Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód. -Adam Małysz
każdy-kon­flikt-uczy-nas-cze­goś-no­wego-uczy-po­kony­wania-przeszkód
Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście. -Bruno
doświad­cze­nia-na­biera ę-w prak­ty­-więc-nie mówcie-o czymś-cze­go-nie przeżyliście