Doświad­cze­nie uczy, że doświad­cze­nie nicze­go nie uczy.


doświad­cze­nie-uczy-że doświad­cze­nie-nicze­go-nie uczy
giovanni guareschidoświad­cze­nieuczyże doświad­cze­nienicze­gonie uczydoświad­cze­nie uczyże doświad­cze­nie nicze­gonicze­go nie uczyże doświad­cze­nie nicze­go nie uczy

doświad­cze­nie uczy ze nie trze­ba chodzi z kimś żeby być o niego zazdrosnym Doświad­cze­nie stworzyło sztukę, brak zaś doświad­cze­nia - przypadek.Doświad­cze­nie uczy, że ci, który­mi naj­bar­dziej miotają ich na­miętności, naj­mniej je znają.Seks bez miłości to pus­te doświad­cze­nie. Ale wśród pus­tych doświad­czeń to jed­no z najlepszych.Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód.Doświad­cze­nia na­biera się w prak­ty­ce, więc nie mówcie o czymś, cze­go nie przeżyliście.