Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.


doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
anonimdoświadczeniejestsumąnaszychrozczarowańdoświadczenie jestjest sumąsumą naszychnaszych rozczarowańdoświadczenie jest sumąjest sumą naszychsumą naszych rozczarowańdoświadczenie jest sumą naszychjest sumą naszych rozczarowańdoświadczenie jest sumą naszych rozczarowań

Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń.Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń.Doświadczenie: suma błędów popełnionych oraz tych, których się z żalem nie popełniło.Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń.Wspólnota nie jest sumą interesów lecz sumą ofiar.Ubranie - nikt w to nie wątpi - jest sumą znaków, za pomocą których przekazujemy otoczeniu informacje o naszych zarobkach, sytuacji materialnej, a również o naszej rzeczywistej lub wyimaginowanej roli w społeczeństwie.