Doświadczenie jest sumą naszych rozczarowań.


doświadczenie-jest-sumą-naszych-rozczarowań
anonimdoświadczeniejestsumąnaszychrozczarowańdoświadczenie jestjest sumąsumą naszychnaszych rozczarowańdoświadczenie jest sumąjest sumą naszychsumą naszych rozczarowańdoświadczenie jest sumą naszychjest sumą naszych rozczarowańdoświadczenie jest sumą naszych rozczarowań

Piękno jest tylko sumą świadomości naszych zboczeń. -Salvador Dali
piękno-jest-tylko-sumą-świadomoś-naszych-zboczeń
Piękno jest tyl­ko sumą świado­mości naszych zboczeń. -Salvador Dalí
piękno-jest tyl­ko-sumą-świado­moś-naszych-zboczeń
Doświadczenie: suma błędów popełnionych oraz tych, których się z żalem nie popełniło. -Francoise Sagan
doświadczenie-suma-błędów-popełnionych-oraz-tych-których-ę-z-żalem-nie-popełło
Bóg - to suma wszystkich naszych wyrzeczeń. -Stefan Napierski
bóg-to-suma-wszystkich-naszych-wyrzeczeń