Doświadczenie jest zbiorową mądrością całej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu.


doświadczenie-jest-zbiorową-mądrośą-całej-przeszłoś-z-wyłączeniem-teraźniejszego-momentu
narcyza Żmichowskadoświadczeniejestzbiorowąmądrościącałejprzeszłościwyłączeniemteraźniejszegomomentudoświadczenie jestjest zbiorowązbiorową mądrościąmądrością całejcałej przeszłościprzeszłości zz wyłączeniemwyłączeniem teraźniejszegoteraźniejszego momentudoświadczenie jest zbiorowąjest zbiorową mądrościązbiorową mądrością całejmądrością całej przeszłościcałej przeszłości zprzeszłości z wyłączeniemz wyłączeniem teraźniejszegowyłączeniem teraźniejszego momentudoświadczenie jest zbiorową mądrościąjest zbiorową mądrością całejzbiorową mądrością całej przeszłościmądrością całej przeszłości zcałej przeszłości z wyłączeniemprzeszłości z wyłączeniem teraźniejszegoz wyłączeniem teraźniejszego momentudoświadczenie jest zbiorową mądrością całejjest zbiorową mądrością całej przeszłościzbiorową mądrością całej przeszłości zmądrością całej przeszłości z wyłączeniemcałej przeszłości z wyłączeniem teraźniejszegoprzeszłości z wyłączeniem teraźniejszego momentu

Dwie rzeczy pouczają człowieka o całej jego naturze - instynkt i doświadczenie.Jeślim nie posiadł twej Miłości całej, Miła, Jej całej nigdy nie posiędę.Każdy człowiek jest dobry do momentu, kiedy zechce udowodnić, że to nieprawda.Szczęśliwe domowe środowisko, to zbiorowa samotność kilku wybranych dusz.Mądrością dziecka jest ufność.Aby popełnić zbiorową nikczemność, ludzie nie potrzebują się naradzać.