Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera.


doświadczenie-nas-uczy-że-zawsze-kto-inny-umiera
stanisław słonimskidoświadczenienasuczyżezawszektoinnyumieradoświadczenie nasnas uczyże zawszezawsze ktokto innyinny umieradoświadczenie nas uczyże zawsze ktozawsze kto innykto inny umieraże zawsze kto innyzawsze kto inny umieraże zawsze kto inny umiera

Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy.Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę.W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.Kto inny sieje, kto inny zbiera.Doświadczenie nieszczęścia uczy pomagać nieszczęśliwym.Majestat śmierci jest taki, że ten kto dobrowolnie umiera za coś, ma zawsze rację.