Doświadczenie powiększa naszą mądrość; nie zmniejsza jednak naszej głupoty.


doświadczenie-powiększa-naszą-mądrość-nie-zmniejsza-jednak-naszej-głupoty
josh billingsdoświadczeniepowiększanasząmądrośćniezmniejszajednaknaszejgłupotydoświadczenie powiększapowiększa nasząnaszą mądrośćnie zmniejszazmniejsza jednakjednak naszejnaszej głupotydoświadczenie powiększa nasząpowiększa naszą mądrośćnie zmniejsza jednakzmniejsza jednak naszejjednak naszej głupotydoświadczenie powiększa naszą mądrośćnie zmniejsza jednak naszejzmniejsza jednak naszej głupotynie zmniejsza jednak naszej głupoty

Doświadczenie powiększa naszą mądrość, nie zmniejsza jednak naszej głupoty.Cnota to to, co powiększa przyjemność, a zmniejsza przykrość.Popularność jest jak księżyc. Jeśli się nie powiększa, to się zmniejsza.Popularność jest jak księżyc. Jeśli się nie powiększa, zmniejsza się.Nazywamy dobrem to, co powoduje lub powiększa nam przyjemność lub zmniejsza cierpienie.Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek.