Doświadczenie to nazwa, którą każdy określa głupstwa, jakie zrobił w życiu.


doświadczenie-to-nazwa-którą-każdy-okreś-głupstwa-jakie-zrobił-w-życiu
oscar wildedoświadczenietonazwaktórąkażdyokreślagłupstwajakiezrobiłżyciuktórą każdykażdy określaokreśla głupstwajakie zrobiłzrobił ww życiudoświadczenie to nazwaktórą każdy określakażdy określa głupstwajakie zrobił wzrobił w życiuktórą każdy określa głupstwajakie zrobił w życiu

Doświadczenie – nazwa jaką dajemy naszym błędomKażdy mówi czasem głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście.Każdy z nas mówi czasami głupstwa. Nieznośne są tylko głupstwa wygłaszane uroczyście.Nie ma tak mądrej głowy, która by czasami głupstwa nie spłodziła - a im mędrsza, tym głupstwa jej większe.Mężczyzna pozostaje zazwyczaj bardzo długo pod wrażeniem, jakie zrobił na kobiecie.Pokora jest łatwiejsza dla tego, który w życiu coś zrobił, niż dla tego, który nie zrobił nic.