Doświadczenie to surowy nauczyciel - najpierw sprawdza wiedzę, a dopiero potem wykłada lekcję.


doświadczenie-to-surowy-nauczyciel-najpierw-sprawdza-wiedzę-a-dopiero-potem-wykłada-lekcję
werner van braundoświadczenietosurowynauczycielnajpierwsprawdzawiedzędopieropotemwykładalekcjęsurowy nauczycielnauczycielnajpierwnajpierw sprawdzasprawdza wiedzędopiero potempotem wykładawykłada lekcjędoświadczenie to surowysurowy nauczycielnajpierw sprawdzanajpierw sprawdza wiedzęa dopiero potemdopiero potem wykładapotem wykłada lekcjędoświadczenie to surowy nauczycielnajpierw sprawdza wiedzęa dopiero potem wykładadopiero potem wykłada lekcjędoświadczenie to surowy nauczyciela dopiero potem wykłada lekcję

Najpierw jesteśmy ludźmi, dopiero potem narodami.Tylko w słowniku najpierw jest powodzenie, a dopiero potem praca.Najpierw spojrzyj, z kim jesz i pijesz, a dopiero potem, co jesz i pijesz.Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną.Do państw wchodzi najpierw zniewieściałość, potem przesyt, potem pycha i wreszcie zguba.Najpierw minie nasza miłość, potem sto i dwieście lat, potem znów będziemy razem: komediantka i komediant.