Doświadczenie uczy nas, że dzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę.


doświadczenie-uczy-nas-że-dzięki-długiemu-błądzeniu-odkrywamy-krótszą-drogę
thomas hardydoświadczenieuczynasżedziękidługiemubłądzeniuodkrywamykrótsządrogędoświadczenie uczyuczy nasże dziękidzięki długiemudługiemu błądzeniubłądzeniu odkrywamyodkrywamy krótsząkrótszą drogędoświadczenie uczy nasże dzięki długiemudzięki długiemu błądzeniudługiemu błądzeniu odkrywamybłądzeniu odkrywamy krótsząodkrywamy krótszą drogęże dzięki długiemu błądzeniudzięki długiemu błądzeniu odkrywamydługiemu błądzeniu odkrywamy krótsząbłądzeniu odkrywamy krótszą drogęże dzięki długiemu błądzeniu odkrywamydzięki długiemu błądzeniu odkrywamy krótsządługiemu błądzeniu odkrywamy krótszą drogę

Doświadczenie uczy, że doświadczenie niczego nie uczy.Doświadczenie nas uczy, że zawsze kto inny umiera.W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.mag­nes wybiera naj­krótszą drogę spotkań bu­zuje chemia Droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, ale są kobiety, które znają krótszą drogę.Dro­ga do ser­ca mężczyz­ny pro­wadzi przez żołądek, ale są ko­biety, które znają krótszą drogę.