Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki.


do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
andrzej monastyrskidokażdejkażdejewyewkiwszyscysmalimycholewkido każdejdo każdejkażdej ewyewy ii ewkiwszyscy smalimysmalimy cholewkido każdej ewykażdej ewy iewy i ewkiwszyscy smalimy cholewkido każdej ewy ikażdej ewy i ewkido każdej ewy i ewki

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności.W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce...Bes­tia znów wy­je do swej ukochanej, zmienionej w księżyc za­wie­szo­ny na niebie, wśród gwiazd, na ścianie ciemności, księżyc płacze, wy­lewa łzy wraz ze swym kochankiem, każdej nocy, każdej no­cy do świtu.Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.Żylibyśmy właściwie, prawdziwie i w wolności, gdybyśmy w każdej godzinie, a nawet w każdej chwili żyli przed Bogiem ze świadomością Jego obecności. Świat i wszystkie jego przyjemności przemijają ze swoją zmysłowością i fałszywymi wielkościami, a zostaje tylko to, co jest z Boga.W zdrowym rozsądku tkwi pewna subtelna nieufność władzy logicznej do samej siebie; zahamowuje on rozrost każdej zasady i każdej metody dokładnie w tym punkcie, w którym niepowściągliwe i brutalne jej zastosowanie stanowiłoby pogwałcenie tej rzeczy delikatnej, jaką jest rzeczywistość.