Do każdej: Do każdej Ewy i Ewki, wszyscy smalimy cholewki.


do-każdej-do-każdej-ewy-i-ewki-wszyscy-smalimy-cholewki
andrzej monastyrskidokażdejkażdejewyewkiwszyscysmalimycholewkido każdejdo każdejkażdej ewyewy ii ewkiwszyscy smalimysmalimy cholewkido każdej ewykażdej ewy iewy i ewkiwszyscy smalimy cholewkido każdej ewy ikażdej ewy i ewkido każdej ewy i ewki

Pe­symis­ta szu­ka prze­ciw­ności w każdej okaz­ji. Op­ty­mis­ta widzi okazję w każdej przeciwności. -Winston Churchill
pe­symis­-szu­ka-prze­ciw­noś-w każdej-okaz­ji-op­ty­mis­ widzi-okazję-w każdej-przeciwnoś
W każdej se­kun­dzie życia człowiek rodzi się na na no­wo i w każdej następnej, ma szan­se być kim chce... -zuzus
w każdej-se­kun­dzie-życia-człowiek-rodzi ę-na na no­wo-i w każdej-następnej- szan­se-być-kim-chce
Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności. -Winston Churchill
pesymista-widzi-trudnoś-w-każdej-nadarzającej-ę-okazji-optymista-widzi-okazję-w-każdej-trudnoś