Do powyższego: niestety, to samo można powiedzieć o biedzie.


do-powyższego-niestety-to-samo-można-powiedzieć-o-biedzie
anonimdopowyższegoniestetytosamomożnapowiedziećbiedziedo powyższegosamo możnamożna powiedziećpowiedzieć oo biedziesamo można powiedziećmożna powiedzieć opowiedzieć o biedziesamo można powiedzieć omożna powiedzieć o biedziesamo można powiedzieć o biedzie

Jeśli rozum jest darem niebios i jeśli to samo można powiedzieć o wierze, niebiosa dały nam dwa sprzeczne i wykluczające się wzajem prezenta. -Denis Diderot
jeśli-rozum-jest-darem-niebios-i-śli-to-samo-można-powiedzieć-o-wierze-niebiosa-dały-nam-dwa-sprzeczne-i-wykluczają-ę-wzajem-prezenta
Każde twierdzenie filozofa daje się zbić z taką samą łatwością, z jaką można go dowieść, nie wykluczając powyższego twierdzenia. -Pitagoras
każde-twierdzenie-filozofa-daje-ę-zbić-z-taką-samą-łatwośą-z-jaką-można-go-dowieść-nie-wykluczając-powyższego-twierdzenia
Czas jest najsprawiedliwiej podzielonym dobrem - wszyscy mają go tyle samo. Niestety, tylko niewielu wie, jak z niego korzystać. -Marcin Bielicki
czas-jest-najsprawiedliwiej-podzielonym-dobrem-wszyscy-mają-go-tyle-samo-niestety-tylko-niewielu-wie-jak-z-niego-korzystać
Moja religia uczy mnie, że w biedzie, której nie można zaradzić, trzeba się modlić i pościć. -Mahatma Gandhi
moja-religia-uczy-mnie-że-w-biedzie-której-nie-można-zaradzić-trzeba-ę-modlić-i-pość
Na ludzką pamięć nie można liczyć. Niestety również na niepamięć. -Stanisław Jerzy Lec
na-ludzką-pamięć-nie-można-liczyć-niestety-również-na-niepamięć
Wiele trzeba rozumu, żeby wiedzieć, kiedy powiedzieć prawdę, a kiedy ją zmilczeć; nie każdą prawdę zawsze można powiedzieć już to ze względu na nas, już to ze względu na innych. -Baltazar Gracian Y Morales
wiele-trzeba-rozumu-żeby-wiedzieć-kiedy-powiedzieć-prawdę-a-kiedy-ją-zmilczeć-nie-każdą-prawdę-zawsze-można-powiedzieć-już-to-ze-wzglę-na