Do skoku w przepaść nie trzeba trampoliny.


do-skoku-w-przepaść-nie-trzeba-trampoliny
stanisław jerzy lecdoskokuprzepaśćnietrzebatrampolinydo skokuskoku ww przepaśćprzepaść nienie trzebatrzeba trampolinydo skoku wskoku w przepaśćw przepaść nieprzepaść nie trzebanie trzeba trampolinydo skoku w przepaśćskoku w przepaść niew przepaść nie trzebaprzepaść nie trzeba trampolinydo skoku w przepaść nieskoku w przepaść nie trzebaw przepaść nie trzeba trampoliny

Krytycy to jednonodzy teoretycy skoku w dal.W mroku wszystkie drogi prowadzą w przepaść.Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę!Straszliwa przepaść dzieli zamiar od spełnienia.Serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie.Wielu boi się zejść ze sta­nowis­ka - ta­ka wokół nich przepaść.