Do tego, by mądrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy.


do-tego-by-mądrze-ę-działo-potrzebne-są-młode-rę-i-stare-głowy
jean rigauxdotegobymądrzesiędziałopotrzebnemłoderęcestaregłowydo tegoby mądrzemądrze sięsię działopotrzebne sąsą młodemłode ręceręce ii starestare głowyby mądrze sięmądrze się działopotrzebne są młodesą młode ręcemłode ręce iręce i starei stare głowyby mądrze się działopotrzebne są młode ręcesą młode ręce imłode ręce i stareręce i stare głowypotrzebne są młode ręce isą młode ręce i staremłode ręce i stare głowy

Wskrzesza się stare melodie, stare wodewile, stare kostiumy. Można także wskrzesić stare zbrodnie.Rachunek: Na stare lata za młode zapłata.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz naj­większa - mądrze czynić.Niemała mądrość mądrze mówić, lecz największa - mądrze czynić.Młode uczu­cia są najwłaściw­sze młode­mu wieko­wi, ale nie wyłącznie mu należą.Jedni to głowy bez rąk; drudzy to ręce bez głów.