Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.


do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
wiktor hugodowielkichosiągnięćprzezwąskieścieżkido wielkichwielkich osiągnięćosiągnięć przezprzez wąskiewąskie ścieżkido wielkich osiągnięćwielkich osiągnięć przezosiągnięć przez wąskieprzez wąskie ścieżkido wielkich osiągnięć przezwielkich osiągnięć przez wąskieosiągnięć przez wąskie ścieżkido wielkich osiągnięć przez wąskiewielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki

Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Victor Marie Hugo
do wiel­kich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy, one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy, usy­pują ścieżki. -CzarnaMysz
nieg­dyś-usy­pywała-ścieżki-wciągała-prochy-one-wciągnęły-ją tak-że dziś-jej-prochy-usy­pują-ścieżki
Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. -Ludwik Pasteur
miejcie-kult-wielkich-ludzi-i-wielkich-rzeczy
Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich. -Arthur Schopenhauer
ma­li-ludzie-czer­pią-ol­brzy­mią-ra­dość-z błędów-i gaf-po­pełnianych-przez-ludzi-wielkich
Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy. -Ludwik Pasteur
jakąkolwiek-obierzecie-sobie-karierę-postawcie-sobie-w-niej-cel-wzniosły-miejcie-kult-wielkich-ludzi-i-wielkich-rzeczy