Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki.


do-wielkich-osiągnięć-przez-wąskie-ścieżki
wiktor hugodowielkichosiągnięćprzezwąskieścieżkido wielkichwielkich osiągnięćosiągnięć przezprzez wąskiewąskie ścieżkido wielkich osiągnięćwielkich osiągnięć przezosiągnięć przez wąskieprzez wąskie ścieżkido wielkich osiągnięć przezwielkich osiągnięć przez wąskieosiągnięć przez wąskie ścieżkido wielkich osiągnięć przez wąskiewielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki

Do wiel­kich osiągnięć przez wąskie ścieżki.Nieg­dyś usy­pywała ścieżki, wciągała prochy, one wciągnęły ją tak, że dziś jej prochy, usy­pują ścieżki.Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich.Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. Miejcie kult wielkich ludzi i wielkich rzeczy.Jedz mniej! Bra­my ra­ju są wąskie.