Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.


dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
wacław potockidob­redrze­wodob­rym sięowo­cemok­ry­wadob­ryczłekz dob­rychczynówpoz­na­wanybywadob­re drze­wodrze­wo dob­rym siędob­rym się owo­cemowo­cem ok­ry­wadob­ry człekczłek z dob­rychz dob­rych czynówczynów poz­na­wanypoz­na­wany bywadob­re drze­wo dob­rym siędrze­wo dob­rym się owo­cemdob­rym się owo­cem ok­ry­wadob­ry człek z dob­rychczłek z dob­rych czynówz dob­rych czynów poz­na­wanyczynów poz­na­wany bywadob­re drze­wo dob­rym się owo­cemdrze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wadob­ry człek z dob­rych czynówczłek z dob­rych czynów poz­na­wanyz dob­rych czynów poz­na­wany bywadob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wadob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wanyczłek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa

Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.Kto nie wycho­wał się na dob­rej so­fie, ten nig­dy nie zro­zumie, czym ona jest. To tak jak z wycho­waniem na dob­rych książkach czy mu­zyce. Jed­na dob­ra so­fa rodzi następną dob­ra sofę, a zła so­fa - ko­lej­na złą.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym.Kto czy­ni dob­ro, dob­rym się staje.