Dob­re są tyl­ko ta­kie cza­sy, w których słowa coś znaczą.


dob­re-są tyl­ko-­kie-cza­sy-w których-słowa-coś-znaczą
jan kurczabdob­resą tyl­kota­kiecza­syw którychsłowacośznacządob­re są tyl­kosą tyl­ko ta­kieta­kie cza­syw których słowasłowa coścoś znacządob­re są tyl­ko ta­kiesą tyl­ko ta­kie cza­syw których słowa cośsłowa coś znacządob­re są tyl­ko ta­kie cza­syw których słowa coś znaczą

ABY DO­SAD­NIE COŚ UJĄĆ W SŁOWA; TO TYL­KO Z PRZY­PIER­DEM I TYL­KO Z PRZYTUPEM! BO DE­LIKATNĄ FORMĄ SŁOWA TO MOŻNA PO­DET­RZEĆ SO­BIE DU*PĘ!!!  -Niusza
aby-do­sad­nie-coŚ-ujĄĆ-w sŁowa-to-tyl­ko-z przy­pier­dem-i tyl­ko-z przytupem-bo-de­likatnĄ-formĄ-sŁowa-to-moŻna-po­det­rzeĆ
W życiu są ta­kie mo­men­ty, w których żad­ne słowa nie od­dadzą du­my jaką czujesz. -PoznajPrawdę
w życiu-są ­kie-mo­men­ty-w których-żad­ne-słowa-nie od­dadzą-­my-jaką-czujesz