Dob­roć nie może wypływać ze słabości, tyl­ko z potęgi.


dob­roć-nie może-wypływać-ze słaboś-tyl­ko-z potęgi
stanisław ignacy witkiewiczdob­roćnie możewypływaćze słaboścityl­koz potęgidob­roć nie możenie może wypływaćwypływać ze słaboścityl­ko z potęgidob­roć nie może wypływaćnie może wypływać ze słabościdob­roć nie może wypływać ze słabości

Dobroć nie może wypływać ze słabości, tylko z potęgi.Dob­ro nie is­tnieje inaczej, jak tyl­ko ja­ko kon­kret­na dob­roć i wol­ność kon­kret­ne­go człowieka.Uro­da cie­szy tyl­ko oczy, dob­roć jest war­tością trwałą.Dob­roć to kwes­tia wy­boru. Kiedy człowiek nie może wy­bierać, to nie jest już ludzkie.Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły.Dob­roć is­tnieje wca­le nie po to, aby z niej korzystać.