Dob­ry bądź i szlachet­ny, bądź do po­mocy gotowy! 


dob­ry-bądź-i szlachet­ny-bądź-do po­mocy-gotowy 
johann wolfgang goethedob­rybądźi szlachet­nydo po­mocygotowy dob­ry bądźbądź i szlachet­nybądź do po­mocydob­ry bądź i szlachet­ny

Dobry bądź i szlachetny, / Bądź do pomocy gotowy!Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz