Dob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem.


dob­ry-dzien­­karz-po­winien-być-prze­de-wszys­tkim-dob­rym-człowiekiem
ryszard kapuścińskidob­rydzien­ni­karzpo­winienbyćprze­dewszys­tkimdob­rymczłowiekiemdob­ry dzien­ni­karzdzien­ni­karz po­winienpo­winien byćbyć prze­deprze­de wszys­tkimwszys­tkim dob­rymdob­rym człowiekiemdob­ry dzien­ni­karz po­winiendzien­ni­karz po­winien byćpo­winien być prze­debyć prze­de wszys­tkimprze­de wszys­tkim dob­rymwszys­tkim dob­rym człowiekiemdob­ry dzien­ni­karz po­winien byćdzien­ni­karz po­winien być prze­depo­winien być prze­de wszys­tkimbyć prze­de wszys­tkim dob­rymprze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiemdob­ry dzien­ni­karz po­winien być prze­dedzien­ni­karz po­winien być prze­de wszys­tkimpo­winien być prze­de wszys­tkim dob­rymbyć prze­de wszys­tkim dob­rym człowiekiem

Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje? Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem.Żeby być dob­rym człowiekiem, wys­tar­czy kochać, a nie wie­rzyć w boga.Życie jest tak dob­re, jak dob­rym poz­wa­lasz mu być.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.