Dob­ry przykład - połowa kazania.


dob­ry-przykład- połowa-kazania
samuel adalbergdob­ryprzykład połowakazaniadob­ry przykład połowa kazania

Wszędzie reputacja jest głosem, w którym połowa prawdy, połowa fałszu.Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.Połowa tego, co piszemy jest szkodliwa, druga połowa jest niepotrzebna.Połowa tego, co piszemy, jest szkodliwa; druga połowa jest niepotrzebna.Pragnienie jest połową życia; obojętność jest połową śmierci.Wy­jaśnienia wy­wołują na ogół więcej kłopotów niż pożyt­ku. Na przykład: po­dob­no kiedyś na przyjęciu ktoś za­pytał słyn­ne­go fi­lozo­fa Ly Tin Weed­le'a „Po co przyszedłeś?”, i od­po­wiedź zajęła mu trzy lata.