Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb 


dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
klemensdob­rychludziczes­togu­biichnaiwnoscwnb dob­rych ludziludzi czes­toczes­to gu­bigu­bi ichich naiwnoscdob­rych ludzi czes­toludzi czes­to gu­biczes­to gu­bi ichgu­bi ich naiwnoscdob­rych ludzi czes­to gu­biludzi czes­to gu­bi ichczes­to gu­bi ich naiwnoscdob­rych ludzi czes­to gu­bi ichludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Dob­rych ludzi nikt nie zapomina.Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc.Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb