Dob­rych ludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc. wnb 


dob­rych-ludzi-czes­to-gu­bi-ich-naiwnosc-wnb 
klemensdob­rychludziczes­togu­biichnaiwnoscwnb dob­rych ludziludzi czes­toczes­to gu­bigu­bi ichich naiwnoscdob­rych ludzi czes­toludzi czes­to gu­biczes­to gu­bi ichgu­bi ich naiwnoscdob­rych ludzi czes­to gu­biludzi czes­to gu­bi ichczes­to gu­bi ich naiwnoscdob­rych ludzi czes­to gu­bi ichludzi czes­to gu­bi ich naiwnosc

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Dob­rych ludzi nikt nie zapomina. -Safona
dob­rych-ludzi-nikt-nie zapomina
Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa. -Wacław Potocki
dob­re-drze­wo-dob­rym ę-owo­cem-ok­ry­wa-dob­ry-człek-z dob­rych-czynów-poz­na­wany-bywa
cze­mu-boże-tra­gedie-spo­tykają-tych-dob­rych-ludzi-a nie tych-ludzi-opę­nych-przez-ły-ciem­noś-~pa­weł-rychlica-z-se­rii-py­tania
Kil­ka dob­rych słów. Dob­re słowa są dobrem. Dob­ro - owoc serc. -fyrfle
kil­ka-dob­rych-słów-dob­re-słowa-są dobrem-dob­ro- owoc-serc
Mi­losc parzy wte­dy, gdy kochasz nieod­po­wied­nich ludzi. wnb  -klemens
mi­losc-parzy-wte­dy-gdy-kochasz-nieod­po­wied­nich-ludzi-wnb