Dob­rze, że noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne.


dob­rze-że noc­ne-spra­wy-nie wychodzą-na światło-dzienne
tadeusz gicgierdob­rzeże noc­nespra­wynie wychodząna światłodzienneże noc­ne spra­wyspra­wy nie wychodząnie wychodzą na światłona światło dzienneże noc­ne spra­wy nie wychodząspra­wy nie wychodzą na światłonie wychodzą na światło dzienneże noc­ne spra­wy nie wychodzą na światłospra­wy nie wychodzą na światło dzienneże noc­ne spra­wy nie wychodzą na światło dzienne

światło głod­ne słońca od wieków HAiKU Wiosen­ne tchnienie Wej­rze­nie pro­mien­nych dni Od­chodzi zima Głodem słonecznym Wiele dni no­cy budzi Nad­chodzi wiosna Nas­tro­je wiosny Olśniewają promiennie Noc głod­na słońca Światło od wieków Dni przy­wołane wiosną Słońce zna drogę ~~~~~~~~~~~~ Budzą się pąki Wy­poszczo­ne gałązki Czas na wiosnę słońc :)  Spra­wiliśmy, że iko­ny na ek­ra­nie wyglądają tak dob­rze, że aż chce się je polizać.Dziękuję ci za to, że Rozsądek jest rzeczą naj­spra­wied­li­wiej roz­dzieloną na świecie: każdy bo­wiem mniema, iż jest weń tak dob­rze zaopat­rzo­ny, że na­wet ci, których naj­trud­niej za­dowo­lić w in­nych spra­wach, nie zwyk­li pożądać go więcej, niż go posiadają.Słowo Noc, Mrok, Te­raz widzę dokładnie, Ka­lec­two mo­jej duszy, W tej cze­ni ja­wią mi się, Dziury w niej powypalane, Noc, Światło księżyca, Słyszę bicie, Ze­gar na ścianie, Ser­ce w piersi, Raz jed­no, raz drugie, Noc, Mo­je łóżko, Do­biega mnie muzyka, To myśli niepokorne, W dzień uśpione, Tańczą w mo­jej głowie, Cisza, Bezsenność, Ma­luję jej obraz, Bar­wa­mi moich wspomnień, Mi­jają minuty, 4:15, świta.