Dob­rze po­win­no dziać się dob­rym, a źle złym.


dob­rze-po­win­no-dziać ę-dob­rym-a ź-złym
cycerondob­rzepo­win­nodziać siędob­ryma źlezłymdob­rze po­win­nopo­win­no dziać siędziać się dob­ryma źle złymdob­rze po­win­no dziać siępo­win­no dziać się dob­rymdob­rze po­win­no dziać się dob­rym

Nie to, kim jes­teśmy, czy­ni z nas złym lub dob­rym. Co ro­bimy; to we­ryfi­kuje naszą przy­należność i zwyk­le jest tak, że próbu­jemy być dob­rzy, by nie uchodzić za złych, ale wys­tar­czająco źle nam to wychodzi, by za złych nas postrzegano. Z cyk­lu po­wieści Dob­re drze­wo dob­rym się owo­cem ok­ry­wa, dob­ry człek z dob­rych czynów poz­na­wany bywa.Być dob­rym to jest coś, ale postępo­wać dob­rze to znacznie więcej.Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii.Dob­rodziej­stwo źle skiero­wane sta­je się złym uczynkiem.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?