Dobra karykatura to prawda wytrawiona kwasem.


dobra-karykatura-to-prawda-wytrawiona-kwasem
lee marvindobrakarykaturatoprawdawytrawionakwasemdobra karykaturaprawda wytrawionawytrawiona kwasemkarykatura to prawdaprawda wytrawiona kwasemdobra karykatura to prawdakarykatura to prawda wytrawionadobra karykatura to prawda wytrawionakarykatura to prawda wytrawiona kwasem

Karykatura: Karykatura to panegiryk wykonany ręką satyryka.Prawda to zetknięcie się dobra z inteligencją.Optymizm - karykatura nadziei.To prawda, że dobra tego świata są ograniczone i ludzie zawsze je muszą sobie wydzierać. Niedole tylko zdają się nie mieć granic.Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga.Dla człowieka dostępne są dwa dobra: informacja i dobra materialne.