Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie.


dobra-kobieta-inspiruje-mężczyznę-dowcipna-go-interesuje-piękna-oczarowuje-lecz-współczująca-go-dostanie
wictor hugodobrakobietainspirujemężczyznędowcipnagointeresujepięknaoczarowujeleczwspółczującadostaniedobra kobietakobieta inspirujeinspiruje mężczyznędowcipna gogo interesujepiękna oczarowujelecz współczującawspółczująca gogo dostaniedobra kobieta inspirujekobieta inspiruje mężczyznędowcipna go interesujelecz współczująca gowspółczująca go dostaniedobra kobieta inspiruje mężczyznęlecz współczująca go dostanie

Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia. -Aleksander Dumas Jr
kobieta-inspiruje-mężczyznę-do-wielkich-czynów-których-spełnienie-potem-mu-uniemożliwia
Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem. -Charles Maurice Talleyrand - Perigord
Żenić-ę-należy-w-każdym-wypadku-jeśli-ktoś-dostanie-dobrą-żonę-będzie-szczęśliwy-gdy-dostanie-złą-może-ę-stać-filozofem
Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem. -Napoleon Bonaparte
piękna-kobieta-podoba-ę-oczom-dobra-kobieta-sercu-pierwsza-jest-klejnotem-druga-skarbem
Kogo kochała kobieta rozsądna, słodka, dowcipna i zmysłowa, ten posmakował tego, co życie może ofiarować najcudowniejszego. -Senac de Meilham
kogo-kochała-kobieta-rozsądna-słodka-dowcipna-i-zmysłowa-ten-posmakował-tego-co-życie-może-ofiarować-najcudowniejszego
W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła. -Peter Ustinov
w-wielu-łżeństwach-problemem-jest-to-że-kobieta-wyszła-nie-za-mężczyznę-którego-chciała-lecz-za-takiego-którego-pozazdrośła