Dobra kobieta inspiruje mężczyznę, dowcipna go interesuje, piękna oczarowuje, lecz współczująca go dostanie.


dobra-kobieta-inspiruje-mężczyznę-dowcipna-go-interesuje-piękna-oczarowuje-lecz-współczująca-go-dostanie
wictor hugodobrakobietainspirujemężczyznędowcipnagointeresujepięknaoczarowujeleczwspółczującadostaniedobra kobietakobieta inspirujeinspiruje mężczyznędowcipna gogo interesujepiękna oczarowujelecz współczującawspółczująca gogo dostaniedobra kobieta inspirujekobieta inspiruje mężczyznędowcipna go interesujelecz współczująca gowspółczująca go dostaniedobra kobieta inspiruje mężczyznęlecz współczująca go dostanie

Kobieta inspiruje mężczyznę do wielkich czynów, których spełnienie potem mu uniemożliwia.Kobieta piękna, lecz pozbawiona bystrości umysłu, nie daje kochankowi nic poza fizycznym delektowaniem się jej urodą. Brzydka, ale mądra może do tego stopnia rozkochać mężczyznę w swojej inteligencji, że nie pragnie niczego ponadto. Cóż może powiedzieć mężczyzna, któremu trafiła się kobieta piękna, inteligentna i wykształcona?.Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem.Kogo kochała kobieta rozsądna, słodka, dowcipna i zmysłowa, ten posmakował tego, co życie może ofiarować najcudowniejszego.W wielu małżeństwach problemem jest to, że kobieta wyszła nie za mężczyznę, którego chciała, lecz za takiego, którego pozazdrościła.