Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi


dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi
jan Żabczycdobramyślbezpanienmuzykatrunkunaukadostatkumałejwagidobra myślmyśl bezbez panienmuzyka bezbez trunkunauka bezbez dostatkudostatkumałejmałej wagidobra myśl bezmyśl bez panienmuzyka bez trunkunauka bez dostatkubez dostatkumałej wagidobra myśl bez paniennauka bez dostatku

Ksiądz bez dobrego przykładu, mieszek bez pieniędzy, senator bez rozsądku - jednej wagi. -Jan Żabczyc
ksiądz-bez-dobrego-przykładu-mieszek-bez-pieniędzy-senator-bez-rozsądku-jednej-wagi
Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli. -Klementyna Hoffmanowa
kobieta-powinna-mieć-naukę-bez-pedanterii-talent-bez-pretensji-cnotę-bez-dumy-szczęście-bez-świadków-wesołość-bez-wielbicieli
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski
bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
Łatwiej znieść śmierć bez myśli o niej niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa. -Blaise Pascal
Łatwiej-znieść-śmierć-bez-myśli-o-niej-ż-myśl-o-śmierci-bez-niebezpieczeństwa
Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera! -Pietro Aretino
gamratka-nie-mająca-wszystkich-cech-gamratki-przypomina-kuchnię-bez-kucharza-obiad-bez-wódki-lampę-bez-oliwy-kluski-bez-sera