Dobra myśl bez panien, muzyka bez trunku, nauka bez dostatku - małej wagi


dobra-myśl-bez-panien-muzyka-bez-trunku-nauka-bez-dostatku-łej-wagi
jan Żabczycdobramyślbezpanienmuzykatrunkunaukadostatkumałejwagidobra myślmyśl bezbez panienmuzyka bezbez trunkunauka bezbez dostatkudostatkumałejmałej wagidobra myśl bezmyśl bez panienmuzyka bez trunkunauka bez dostatkubez dostatkumałej wagidobra myśl bez paniennauka bez dostatku

Ksiądz bez dobrego przykładu, mieszek bez pieniędzy, senator bez rozsądku - jednej wagi.Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonemŁatwiej znieść śmierć bez myśli o niej niż myśl o śmierci bez niebezpieczeństwa.Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!