Dobra rada to coś, co człowiek daje, gdy jest już za stary, by dawać zły przykład.


dobra-rada-to-coś-co-człowiek-daje-gdy-jest-już-za-stary-by-dawać-zły-przykład
francois de la rochefoucaulddobraradatocoścoczłowiekdajegdyjestjużzastarybydawaćzłyprzykładdobra radaco człowiekczłowiek dajegdy jestjest jużjuż zaza staryby dawaćdawać złyzły przykładrada to cośco człowiek dajegdy jest jużjest już zajuż za staryby dawać złydawać zły przykładdobra rada to cośgdy jest już zajest już za staryby dawać zły przykładgdy jest już za stary

Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.Gdy rada głupca jest dobra, to mądry człowiek jej słucha.Człowiek jest szczęśliwy tylko wtedy, kiedy kocha i coś daje, bo większym szczęściem jest dawać niż brać.Rada: Dobra rada nie głaszcz gada.Muzyka to najlepsza towarzyszka dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i radosna jak dziecko, ognista i powabna jak młoda dziewczyna, dobra i mądra jak stary człowiek, który spędził owocnie życie.Starcy lubią dawać dobre rady, aby się pocieszyć, że nie są już zdolni dawać złych przykładów.