Dobra robota może równie dobrze szkodzić, jak dobrze pomagać.


dobra-robota-może-równie-dobrze-szkodzić-jak-dobrze-pomagać
tadeusz kotarbińskidobrarobotamożerówniedobrzeszkodzićjakpomagaćdobra robotarobota możemoże równierównie dobrzedobrze szkodzićjak dobrzedobrze pomagaćdobra robota możerobota może równiemoże równie dobrzerównie dobrze szkodzićjak dobrze pomagaćdobra robota może równierobota może równie dobrzemoże równie dobrze szkodzićdobra robota może równie dobrzerobota może równie dobrze szkodzić

Prawo może być obyczajem równie dobrze co i żandarmem.Każdemu wydaje się, że na miejscu swego bliźniego mógłby przysporzyć światu wiele dobra, a nie przyjdzie mu do głowy, że mógłby to równie dobrze zrobić na swoim.Nic nie udaje się równie dobrze jak sukces.W mężczyźnie podoba mi się to, co sprawia, że równie dobrze się z nim gada, jak i milczy.Prowincjonalność stała się formą zdecydowanie wewnętrzną, psychiczną. Można na wsi równie dobrze być światowcem, jak w Paryżu głęboko prowincjonalnym.Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.