Dobre filmy opierają się często na scenariuszach, z których powstałyby zapewne ubogie powieści. Jedynie obraz ma znaczenie.


dobre-filmy-opierają-ę-często-na-scenariuszach-z-których-powstałyby-zapewne-ubogie-powieś-jedynie-obraz-znaczenie
rene clairdobrefilmyopierająsięczęstonascenariuszachktórychpowstałybyzapewneubogiepowieścijedynieobrazznaczeniedobre filmyfilmy opierająopierają sięsię częstoczęsto nana scenariuszachz którychktórych powstałybypowstałyby zapewnezapewne ubogieubogie powieścijedynie obrazobraz mama znaczeniedobre filmy opierająfilmy opierają sięopierają się częstosię często naczęsto na scenariuszachz których powstałybyktórych powstałyby zapewnepowstałyby zapewne ubogiezapewne ubogie powieścijedynie obraz maobraz ma znaczeniedobre filmy opierają sięfilmy opierają się częstoopierają się często nasię często na scenariuszachz których powstałyby zapewnektórych powstałyby zapewne ubogiepowstałyby zapewne ubogie powieścijedynie obraz ma znaczeniedobre filmy opierają się częstofilmy opierają się często naopierają się często na scenariuszachz których powstałyby zapewne ubogiektórych powstałyby zapewne ubogie powieści

Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, ale często człowiek jest jedynie karykaturą Boga. -Ruffini
bóg-stworzył-człowieka-na-swój-obraz-i-podobieństwo-ale-często-człowiek-jest-jedynie-karykaturą-boga
Najlepsze są takie filmy na których ludzie albo się śmieją, albo płaczą. -T. Schweiger
najlepsze-są-takie-filmy-na-których-ludzie-albo-ę-śmieją-albo-płaczą
To nieprawda, że ludzie są aż tak niewdzięczni, jak się na ogół mówi. Zapewne żalimy się tak często na niewdzięczność, ponieważ dobroczyńcy oczekują zwykle więcej, niż dają. -Napoleon Bonaparte
to-nieprawda-że-ludzie-są-aż-tak-niewdzięczni-jak-ę-na-ogół-mówi-zapewne-żalimy-ę-tak-często-na-niewdzięczność-ponieważ-dobroczyńcy
Wybrani są Ci, dla których piękno posiada wyłącznie znaczenie piękna. -Oscar Wilde
wybrani-są-ci-dla-których-piękno-posiada-wyłącznie-znaczenie-piękna
Nie należy sądzić, że diabeł kusi jedynie ludzi genialnych. Gardzi zapewne głupcami, ale nie lekceważy ich pomocy. Przeciwnie, pokłada w nich wielkie nadzieje. -Charles Baudelaire
nie-należy-sądzić-że-diabeł-kusi-jedynie-ludzi-genialnych-gardzi-zapewne-głupcami-ale-nie-lekceważy-ich-pomocy-przeciwnie-pokłada-w-nich