Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosć


dobre-jest-to-co-było-dobre-jest-to-co-będzie-a-nawet-dobra-jest-teraźniejszosć
czesław miłoszdobrejesttocobyłobędzienawetdobrateraźniejszosćdobre jestco byłodobre jestco będzienawet dobradobra jestjest teraźniejszosćjest to cojest to coa nawet dobranawet dobra jestdobra jest teraźniejszosćdobre jest to cojest to co byłodobre jest to cojest to co będziea nawet dobra jestnawet dobra jest teraźniejszosćdobre jest to co byłodobre jest to co będziea nawet dobra jest teraźniejszosć

Twoja książka jest dobra i oryginalna z tym, że te części, które są dobre, nie są oryginalne, a te, które są oryginalne, nie są dobre.To, co jest piękne, jest dobre, a co jest dobre, będzie z pewnością piękne.Klient nie kupuje dlatego, że coś jest w ogóle dobre, tylko dlatego, że jest to dobre właśnie dla niego.Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Nie to dobre, co dobre, ale to, co się komu podoba.Dobre słowo poparte naładowaną bronią zdziała więcej, niż samo dobre słowo