Dobre pomysły można kupić za grosze, złe rozdają za darmo.


dobre-pomysły-można-kupić-za-grosze-złe-rozdają-za-darmo
dough hortondobrepomysłymożnakupićzagroszezłerozdajądarmodobre pomysłypomysły możnamożna kupićkupić zaza groszezłe rozdająrozdają zaza darmodobre pomysły możnapomysły można kupićmożna kupić zakupić za groszezłe rozdają zarozdają za darmodobre pomysły można kupićpomysły można kupić zamożna kupić za groszezłe rozdają za darmodobre pomysły można kupić zapomysły można kupić za grosze

Natura jest wszystkim i darmo sili się wychowanie, by złe w dobre przemienić.Za pieniądze można kupić wiele rzeczy - dobrych i złych. Ale wszystkie pieniądze świata nie wystarczyłyby, aby kupić przyjaciela lub zrekompensować jego utratę.Złe się zwykle mści, ale dobre niekoniecznie się wynagradza. Złe ma silniejsze konsekwencje.Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość.Nie ma usprawiedliwienia dla złych reklam. Pierwszą wymówką są zawsze pieniądze, ale dobre pomysły nie zaczynają się od dużych budżetów.Miłość jest wszystkim co dobre i złe.