Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość.


dobre-pomysły-nie-mają-przeszłoś-mają-tylko-przyszłość
robert malletdobrepomysłyniemająprzeszłościtylkoprzyszłośćdobre pomysłypomysły nienie mająmają przeszłościmają tylkotylko przyszłośćdobre pomysły niepomysły nie mająnie mają przeszłościmają tylko przyszłośćdobre pomysły nie mająpomysły nie mają przeszłościdobre pomysły nie mają przeszłości

Żony często mają znakomite pomysły, mężowie jednak nie zawsze okazują im za to wdzięczność. -Jaroslav Seifert
Żony-często-mają-znakomite-pomysły-mężowie-jednak-nie-zawsze-okazują-im-za-to-wdzięczność
Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością. -George Patton
nigdy-nie-mów-ludziom-jak-mają-wykonywać-swe-zadania-powiedz-im-tylko-co-mają-robić-a-będziesz-zdziwiony-ich-pomysłowośą
Pragnienia mają tylko początek, nie mają zaś końca. Nie mogą się więc spełniać w całości. -Stefan Pacek
pragnienia-mają-tylko-początek-nie-mają-zaś-końca-nie-mogą-ę-więc-spełniać-w-całoś