Dobre pomysły nie mają przeszłości, mają tylko przyszłość.


dobre-pomysły-nie-mają-przeszłoś-mają-tylko-przyszłość
robert malletdobrepomysłyniemająprzeszłościtylkoprzyszłośćdobre pomysłypomysły nienie mająmają przeszłościmają tylkotylko przyszłośćdobre pomysły niepomysły nie mająnie mają przeszłościmają tylko przyszłośćdobre pomysły nie mająpomysły nie mają przeszłościdobre pomysły nie mają przeszłości

Niektórzy sądzą, że mają dobre serca, a tylko słabe nerwy.Niektórzy sądzą, że mają dobre serce - a to tylko słabe nerwy.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Żony często mają znakomite pomysły, mężowie jednak nie zawsze okazują im za to wdzięczność.Nigdy nie mów ludziom, jak mają wykonywać swe zadania. Powiedz im tylko, co mają robić, a będziesz zdziwiony ich pomysłowością.Pragnienia mają tylko początek, nie mają zaś końca. Nie mogą się więc spełniać w całości.